Het Zero Afval Project

De hoeveelheid huishoudelijk, commercieel en industrieel afval blijft voortdurend toenemen, ten gevolge van de bevolkingsgroei en onze nieuwe productie-, consumptie- en eetgewoonten.

De recyclage van ons afval mag daarbij al een belangrijke rol spelen, toch heeft ook deze een aanzienlijk milieu-impact, aangezien er voor de inzameling en de verwerking van het afval veel hulpbronnen nodig zijn (water, elektriciteit, vervoer, enz.). Daarom blijft het van prioritair belang om onze hoeveelheid afval te verminderen.

Wat is Zero Afval?

Zero Afval of “Zero Waste” is een benadering die tot doel heeft de impact van de mens op zijn omgeving te verminderen. Om hierin te slagen moet hij minder afval produceren en verspilling van hulpbronnen tegengaan.

Zero Afval is een opbouwende benadering, waarbij je ervoor kiest om bewust te consumeren. Je kiest voor kwalitatieve producten, die beter zijn voor de gezondheid, en bovendien kun je er aanzienlijk mee besparen.

Meedoen met de Zero Afval-aanpak, dat is je elke dag opnieuw inzetten: Het beste afval is het afval dat we niet produceren

Het Zero Afval-project van de Stad Brussel

In haar meerderheidsakkoord 2018-2024 heeft de Stad Brussel zich geëngageerd binnen een grootschalig milieuproject. Dit project heeft als doel iedereen aan te moedigen de afvalproductie drastisch te verminderen, of het nu gaat om huishoudelijk afval of afval van winkels en evenementen.

Op die manier kan Brussel een “pioniersstad” worden op het gebied van “Zero Afval”.

Om haar milieudoelstellingen te behalen, heeft de Stad verschillende projecten op touw gezet, die op lange termijn moeten leiden tot vermindering, hergebruik of recycling van afval. 

Het bestuur richt zijn inspanningen en beleid op digitalisering en gecontroleerde consumptie, met name via bewustmakingsacties naar de burgers, handelaars en lokale actoren toe.