Internationale Recyclagedag

Recyclagedag bestaat sinds 1994 en promoot het gebruik van gerecycleerde materialen. Sinds 2018 is het een Internationale Dag en vindt hij elk jaar op 18 maart plaats. Aandacht voor recyclage is een actueel thema. Daardoor kunnen we namelijk onze ecologische voetafdruk verkleinen en onze afhankelijkheid van natuurlijke hulpbronnen, die niet onbeperkt zijn, beter controleren.


Het is geen geheim meer: goed recycleren kan alleen na goed sorteren. Afhankelijk van de kleur van de vuilniszakken en dus van het type afval, worden de afvalstoffen/grondstoffen binnengebracht, gesorteerd en gerecycleerd door de bevoegde instantie.

Hieronder een kort overzicht van enkele recyclagekanalen in de stad Brussel, of het Brussels Gewest:

  • Recupel: Verzamelt, sorteert en recycleert gebruikte elektrische apparaten en lampen. Meer info : https://www.recupel.be/nl/
  • Fost Plus: Organiseert en financiert de selectieve inzameling, sortering en recyclage van PMD/huishoudelijk verpakkingsafval, papier en karton, glazen flessen en flacons die in België in de glasbollen worden gegooid. Meer info : https://www.fostplus.be/nl/recycleren
  • Recyclis: Brussels gewestelijk sorteercentrum voor papier en karton. Meer info : https://www.recyclis.be/NL/
  • Bebat: Verzamelt en recycleert gebruikte batterijen en accu’s. Meer info : https://www.bebat.be/nl/homepage

 
Zoals u weet, gaat niet alle afval in de vuilniszakken. Voor de andere afvalstoffen/grondstoffen zijn er aparte inzamelingsmogelijkheden:

  • Ophalingen grof huisvuil

De Stad Brussel organiseert ophalingen van uw grofvuil aan huis en in uw wijk.
Elk voorwerp wordt in een specifieke container gegooid, zodat het zoveel mogelijk kan worden gerecycleerd en het materiaal/de grondstoffen ervan zoveel mogelijk hergebruikt kunnen worden.
In uw wijk: https://www.brussel.be/grofvuil
Aan huis: https://www.brussel.be/ophaling-grofvuil-thuis

  • Recyparken

Het gewestelijke agentschap Net Brussel heeft verschillende recyclageparken in het Brusselse Gewest. U kunt daar het afval naartoe brengen dat u niet via de vuilniszakken kwijt kunt.
Er is er momenteel één op het grondgebied van de stad Brussel: Rupelstraat (dicht bij de Van Praetbrug, aan het kanaal), 1000 Brussel. In 2024 staat er ook nog een gepland in Haren.
Meer info: https://www.arp-gan.be/nl/Recypark.html

 

Recyclage is een van de niet te onderschatten essentiële oplossingen voor onze toekomst. Maak dus gebruik van de vele diensten van de Stad Brussel en het Brusselse Gewest om afval op de juiste manier te blijven recycleren. Op 18 maart vieren we Recyclagedag, maar laten we niet vergeten dat we het hele jaar door effectief moeten recycleren! ♻️

recyclage
Gemaakt 11/03/2022