Waarom?

Een Brusselaar produceert gemiddeld 170 kg afval per jaar (https://environnement.brussels/node/22349 ). Dit afval wordt ingezameld, vervoerd, gesorteerd, gerecycleerd, verbrand... Al deze stappen hebben een ecologische, menselijke, sociale en financiële kostprijs.

Als we minder afval produceren, dan zorgen we voor:

  • besparingen voor de gemeenschap, financiële middelen die geïnjecteerd kunnen worden in gezondheidszorg, onderwijs, sociale acties en ruimtelijke ordening...;
  • besparingen op het huishoudbudget ;
  • een positieve impact op het milieu;
  • een zinvolle aanpak die mensen verantwoordelijkheid geeft en het gevoel van machteloosheid doet verdwijnen.